Auto škola Semafor Plus 032

Upiši se

Obuka vožnje

Upiši se za obuku vožnje

Popunjavanjem uputnika sa leve strane vršiš prijavu za časove teorijske obuke ili obuke vožnje. Prijava je važeća potpisivanjem Ugovora u Auto školi SEMAFOR PLUS 032.

FAQ

Najčešća pitanja

Ovde možete naći odgovor na najčešće postavljana pitanja, kako ne bi došli u zabludu, već sebi razjasnili nedoumice.

Na stranici naše auto škole postoji link na terminal MUP-a logovanjem pomoću AD broja i lozinke koje ste dobili u auto školi. Ako ste zaboravili kontaktirajte nas putem telefona ili meijlom.

Kada ste ispunili sve uslove za početak praktične obuke možete izabrati instruktora na osnovu preporuke ili možda želite da izaberete vozilo koje vam se dopada.

Ako nemate preporuku ili posebnu želju najbolje je da izbor prepustite nama.

Na osnovu dugogdišnjeg iskustva, a i raspoloživih podataka napravićemo najbolji izbor za vas.

Lekarsko uverenje izdaje se rokom važenja od godinu dana za sve aktivnosti u auto školi.

Kada je reč o izdavanju vozačke dozvole, lekarsko uverenje ne sme biti starije od šest meseci.

Auto škola Semafor Plus 032